{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Subsidies

Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie
Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subisdie

De maximale toekenning subsidie bedraagt € 7 500 per kalenderjaar.

 

http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille


Topexperts aan betaalbare prijzen?
 

Expert@Board levert topexperts aan betaalbare prijzen. Bovendien kan u beroep doen op subsidies via de KMO Portefeuille. Alle bedragen hieronder vermeld zijn exclusief BTW.

 
Kleine onderneming (K.O.) minder dan 50 voltijdse werknemers een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro € 7.500
subsidiebudget per kalenderjaar
30 % subsidie
Middelgrote onderneming (M.O.) minder dan 250 voltijdse werknemers een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro € 7.500 subsidiebudget
per kalenderjaar
20 % subsidie

 

Er is een aparte regeling voor strategisch advies (KMO Groeisubsidie) in het kader van groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. Indien uw dossier daarvoor in aanmerking komt, zal Expert@Board u daarover alle inlichtingen verschaffen.

Expert@Board maakt deel uit van de NV KMONET en is een -door de Vlaamse overheid- geregistreerde adviesverlener. Dus u kan via Expert@Board de KMO-Portefeuille gebruiken. Erkenningsnummer KMONET advies: DV.A215552.

Ondernemers uit Brussel kunnen geen beroep doen op de KMO-portefeuille, maar kunnen wel de premie aanvragen via www.economie-werk.brussels.

Alle info bij info@expertatboard.be of op 02 212 26 13.

 

Wat kan Expert@Board doen voor uw onderneming ?
Vul hieronder aan, verstuur en u hoort snel van ons.

U kan (niet verplicht) aanduiden welk type expert u zoekt :

U HEEFT EXPERTEN NODIG IN MEERDERE DOMEINEN ?
Dan kan u een beroep doen op de Unizo KMO-adviesraad.

Ontdek de KMO-adviesraad

 

Lees hier de verschillen tussen een Expert@Board,
een KMO-adviesraad en een actieve Raad van Bestuur

KMO Adviesraad

Een initiatief van

unizo vzw

Partners in KMO-advies